Suzuki Methode

Motto Suzuki Methode : ELK KIND HEEFT TALENT!


De Suzuki aanpak gelooft in de mogelijkheden van elk kind.
Muziekpedagoog en violist Shinichi Suzuki merkte op dat alle kinderen hun moedertaal aanleren. Zijn werkwijze, die hij Talent Education noemde, berust op het principe van natuurlijk leren, zoals een ieder zijn moedertaal heeft leren spreken.

Suzuki werkwijze in de muziekles


• Jong beginnen
• Luisterend leren
• Actieve betrokkenheid van ouder(s)
• Vast basisrepertoire, wereldwijd
• Individuele les en samenspel
• Positieve aanpak
• Kleine, haalbare stapjes
• Het hele kind staat centraal

We regret having to ask you to accept but nowadays cookies nor cookie statements can be avoided.