Inhoud en structuur van de cursus

Foto : Tijdens de Suzuki Fluitopleiding in Caserta, Italië

Structuur en duur van de cursus

De Suzuki docentenopleiding is opgezet volgens de syllabus van de European Suzuki Association (de ESA). De cursus kent 5 niveaus (zogenaamde levels ) in oplopende moeilijkheidsgraad. Gemiddeld duurt een level 1-2 jaar. Het is niet nodig alle levels te behalen.
De opleiding voor een level bestaat uit 7-9 cursusweekends en minimaal één workshop met leerlingen. Het aantal lesdagen wordt aangepast aan het aantal deelnemers.
In april 2021 start een online cursus met eens per 2 weken een ochtend online les.

Doel van de cursus

Doel van de opleiding is de cursist te begeleiden in het werken volgens de Suzuki principes : Auditief, speels en kindgericht lesgeven, omgaan met ouders in de les, behandelen van de leerdoelen van het Suzuki repertoire, aanleren van technieken voor individuele en groepslessen. De cursus is geen vervanging van een conservatorium opleiding !

Inhoud van de cursus

Elk level bestaat uit dezelfde 10 modules. Per level loopt de moeilijkheidsgraad op en volgt uitdagender repertoire. Er zijn theoretische en praktische levels. Deelnemers maken een aantal schriftelijke opdrachten en houden een "port folio" van lessen observaties bij.

Modules van de ESA Syllabus

1. Suzuki Philosophy
2. Suzuki Instrumental Performance
3. Suzuki Pedagogy
4. Parent Education
5. Supervised Teaching
6. Observations
7. Journal & Assignments
8. Resources & References
9. Workshops & Institutes
10. ESA Exam


Uitgebreide informatie over Suzuki docentenopleidingen staat in de Teacher Training Manual op de ESA website

Online - Hybride cursus

In verband met COVID-19 start op 16 April 2021 een online of hybride cursus met eens per 2 weken een online ochtend les en -indien de COVID maatregelen dat toestaan- een workshop met leerlingen in Augustus 2021.
Lees meer :
Aankondiging van deze cursus op European Suzuki Association website
Brochure online/hybrid cursus
Where Love is deep much can be accomplished
Shinichi Suzuki

We regret having to ask you to accept but nowadays cookies nor cookie statements can be avoided.