Onze Suzuki Fluitopleiding

Foto : Tijdens onze Suzuki docentenopleiding in Moskou

De Suzuki Methode en muziek educatie voor zeer jonge kinderen

In vele landen is een groeiende belangstelling voor muziek educatie voor zeer jonge kinderen. Het cursus aanbod voor deze leeftijdsgroep groeit. Op muziekscholen worden kleutercursussen voor diverse instrumenten aangeboden en muziekdocenten experimenteren graag met deze leeftijdsgroep. In de praktijk merkt de docent vaak snel dat het moeite kost de werkwijze af te stemmen op de belevingswereld van jonge kinderen. De Suzuki methode heeft decennia ervaring met muziek lessen voor zeer jonge kinderen. Wereldwijd delen duizenden docenten deze ervaringen met elkaar. Binnen Europa verzorgen ESA ( European Suzuki Association) opleiders de cursussen voor docenten. Anke van der Bijl werkt sinds 1990 met de Suzuki methode voor fluit en is sinds 2001 erkend ESA opleider en examinator. Zij heeft inmiddels vele tientallen Suzuki fluitdocenten uit heel Europa opgeleid.

Wat leer je tijdens deze opleiding ?

De Suzuki docentenopleiding is opgezet volgens de syllabus van de European Suzuki Association (de ESA). De cursus kent 5 niveaus (zogenaamde levels ) in oplopende moeilijkheidsgraad. Gemiddeld duurt een level 1-2 jaar. Het is niet nodig alle levels te behalen.
Doel van de opleiding is de cursist te begeleiden in het werken volgens de Suzuki principes : Auditief, speels en kindgericht lesgeven, omgaan met ouders in de les, behandelen van de leerdoelen van het Suzuki repertoire, aanleren van technieken voor individuele en groepslessen. De cursus is geen vervanging van een conservatorium opleiding !
De opleiding bestaat uit 7-9 cursusweekends en minimaal één workshop met leerlingen. Het aantal lesdagen wordt aangepast aan het aantal deelnemers.
In april 2021 start een online cursus met eens per 2 weken een ochtend online les.

Where Love is deep much can be accomplished
Shinichi Suzuki

We regret having to ask you to accept but nowadays cookies nor cookie statements can be avoided.